Bli medlem!

Badet kan endast fortleva med hjälp av medlemsavgifter och bidrag från kommunen.
Vi måste bli fler medlemmar!
Tillsammans kan vi trygga badets framtid.

Medlemsavgifter:
Sommarkort Familj: 1500:-
Sommarkort Enskild medlem: 800:-

Medlemskort
Alla i familjen över 3 år ska ha ett eget kort.
För korten avläggs en kortavgift på 25kr/kort. Kortet kan sparas till nästa år och kommer då att gälla efter att medlemsavgiften är betalad.

Provbad
Provbad: 80kr. Besökande som ej är medlem på badet kan lösa provbadsbiljett. Dessa kostar 80kr/person, denna avgift kan dras av vid tecknande av sommarkort (gäller 1 kvitto om max 400kr för sommarkort familj och 160kr för sommarkort enskild). För att kunna göra detta avdrag måste betalning ske på badet där samtidigt kvitto ska visas upp.

Gästbiljett
Gästbiljett: 60kr. Innehavare sommarkort kan ta med en gäst som då löser gästbiljett för 60kr.

Medlemsregistrering
För att det skall bli så smidigt som möjligt för alla nya medlemmar ber vi er fylla i webformuläret.

Vi registerar din medlemsanmälan
Därefter erhåller ni ett mejl med ett OCR-nummer samt instruktioner för betalning.
Viktigt att ange OCR-nummer vid betalning!

Så snart Kvarnparksbadet bokfört betalningen erhåller ni ett mejl som bekräftar er inbetalning.
Nästa gång ni besöker badet tar vi foto på alla familjemedlemmar.
I samband med fotograferingen lämnas medlemskorten ut.
(För medlemskorten vill vi ha en liten avgift, 25 kr/kort)

Önskar ni komma till badet innan ni erhållit bekräftelsen går det bra att ta med en kopia/utskrift på att betalning gjorts samt legitimation och visa upp detta i entrén så accepterar vi det som tillfälligt medlemskort.

När ni besöker badet ber vi er att alltid dra kortet förbi den beröringsfria kortläsaren så att besöket registreras.
Detta ger oss statistik på hur många besök vi har på Kvarnparksbadet och kan planera personalen effektivare vid olika tider på säsongen.
Kommer hela familjen så låt varje kortinnehavare dra sitt kort förbi läsaren.

Företags-/sponsringsmedlemskap
Kontakta oss för mer information

Comments are closed.