Hitta till Kvarnparksbadet

Via buss:

Från Mörby Centrum eller Danderyds sjukhus går det att ta bussarna 602H, 602V, 601H och 601V för att komma till Kvarnparksbadet. Bussarna markeras med H eller V beroende på om de åker sin rutt via högervarvet eller vänstervarvet. För att få kortast restid rekommenderar vi bussarna 602H, 602V och 601H. Buss 601V tar väldigt lång tid att komma fram med.

Ni bör stiga av vid följande busshållplatser:

601H – Nora torg
601V – Nora torg
602H – Danderydsvallen
602V – Nora torg

Från Nora torg är det bara följa den vägen Ni stiger av på i den riktning där vägen är rak. Från Danderydsvallen ska Ni i riktning mot den andra sidan av rondellen.

Via andra fortskaffningsmedel:

Eniros karta

Comments are closed.