13 Augusti stänger badet för säsongen!

Vi tackar alla våra medlemmar, simskoleelever, gäster och personal för sommarsäsongen 2023.
Vi ser fram emot en lika bra sommar 2024, Välkomna åter.
/Styrelsen Kvarnparksbadets Vänner

Tält på Kvarnparksbadet?

För att Kvarnparksbadet ska kunna fortsätta vara en sommar-oas måste vi finna nya sätt att ha aktiviteter året runt. Idag står hela anläggningen still nästan 9 månader och brukas knappt 100 sommardagar.
Detta med enbart sommaranställda ungdomar och ideella krafter.
Idén att sätta tält på Kvarnis under september-april har aktualiserats.

Fast anställd anläggningschef/driftperson, kontinuerlig utbildning av säsongsanställda och maskiner som går året runt. Det ökar kontinuiteten i driften och minskar risken för fel under sommaren.
Är du och din familj intresserade av att Kvarnis är öppet året runt?

Ska styrelsen arbeta med kommunen för att skapa en åretruntanläggning?
Vill du vara med och jobba i ett sådant projekt?
Har du förslag på finansiering och/eller sponsring av projektet?
En uppskattning på total projektkostnad för installation av tält är 5MSEK.
Skicka ett mejl till info@kvarnparksbadet.org och tyck till, eller ännu hellre anmäl ditt intresse att hjälpa till.

Vi lär ut bröstsim som första simsätt

Läs gärna Livräddningssällskapets inlägg från DN om varför simskolorna
bör lära ut bröstsim och liksidigt ryggsim som första simsätt.
https://www.dn.se/debatt/darfor-att-det-viktigt-att-lara-sig-brostsim-forst/