Pumphaveri, info 2

​Pumpen blir renoverad idag måndag men saknar en tätning. Den blir tillgänglig TIDIGAST onsdag morgon. OM allt fungerar med leverans av delar kan vi få pumpen till Danderyd kring lunch på onsdag. Då återstår montering av pump och klorering av bassängerna.

Vi hoppas öppna bassängerna igen på torsdag 8 juni.

Comments are closed.