Info-3 Sommaren 2020

Styrelsens bedömning av de två första veckorna är att
badverksamheten har fungerat väl, och att vi kan erbjuda
en trygg och säker miljö för simskola, sol och bad.

Våra badgäster tar sitt ansvar och ser till att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt badets regler.
Man respekterar oftast avståndsregeln och många använder
omklädningsrummen utomhus.

Två områden där det är extra viktigt att följa reglerna är
området runt bassängerna och köerna vid caféet och entrén.
Speciellt när det är bra väder och det är många besökare.

Alla måste hjälpas åt att tillämpa avståndsregeln!

Badets personal arbetar för att övervaka badsäkerhet, hålla
extra rent inomhus, städa och ge bra service till badgästerna.

Vi har fått frågor och uppmaningar som går ut på att personalen
skall uppmana badgästerna att hålla avstånd. Det arbetet vill vi
i det längsta undvika.

Om du upplever att någon är för nära, påpeka detta, gärna vänligt,
till den du tycker kommit närmare än vad som känns bekvämt.

Med gemensamma krafter och omtanke om varandra kan vi hålla badet
öppet och erbjuda en fortsatt trygg och säker badupplevelse.

Det kräver att alla tar sitt personliga ansvar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Föreningen Kvarnparksbadets vänner

Comments are closed.